top of page
Logo Watsu®
Harold Dull, zakladateľ Watsu, poskytuje Watsu session žene. Obaja majú zatvorené oči. Fotografia je z 90tych rokov 20teho storočia. Obaja sú zobrazení v bubline.

WATSU® je pravdepodobne prvá forma vodných terapií. Vychádza z pradávnej japonskej masáže Shiatsu. 

História WATSU®

Harold Dull, zakladateľ Watsu, poskytuje Watsu session žene. Na obrázku je zobrazená poloha "motýľ". Žena nemá na nohách floaty.

1980

V roku 1980 sa americký básnik, filozof a vizionár Harold Dull vrátil z Japonska, kde sa učil Zen Shiatsu od majstra Shizuta Masunagu, do Kalifornie, kde býval v blízkosti teplých prameňov v Harbin Hot Springs. Zistil, že techniky Zen Shiatsu je možné nádherne preniesť do teplej vody a postupne začal vyvíjať techniku Water Shiatsu, z čoho aj vznikol skrátený názov WATSU.

Fotografia skupiny účastníkov prvého Watsu kurzu na Slovensku s inštruktorom Tomaszom Zagórskim. Všetci ľudia sú v bazéne hotela Relax Thermal v Sklených Tepliciach.

od 1990

V 90-tych rokoch sa táto technika postupne rozšírila v rámci USA a prenikla aj do ostatných krajín sveta, vrátane tých európskych. Prvý európsky vzdelávací inštitút bol založený v roku 1993 vo Švajčiarsku. V susedných krajinách (Poľsko, Maďarsko, Česko) sa táto technika objavuje postupne po roku 2010, no na Slovensku boli prvé kurzy organizované až v roku 2022 a prvý WATSU® praktik bol certifikovaný v roku 2023.

Fotografia pod vodou. Záber je na nohy prijímajúceho Watsu session, ktorý má nasadené floaty.

80te roky

Táto technika sa postupne vyvíjala (napr. koncom 80-tych rokov sa začali používať nadľahčovacie pásky na nohy – tzv. floaty, čo umožnilo dovtedy pomerne dynamický priebeh session skľudniť a zaradiť aj úplne statické prvky) a k jej zdokonaľovaniu vo veľkej miere prispievali a naďalej prispievajú fyzioterapeuti a ďalší experti z klinickej praxe.

dnes

Logo Worldwide Aquatic Bodywork Association

WABA

Po celosvetovom rozšírení bola táto metóda začlenená do rôznych rehabilitačných programov v zdravotníckych strediskách a kúpeľoch. Usporiadavané kurzy, semináre a prednášky sa organizujú pod dohľadom Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA), ktorá o.i. vedie aj register všetkých akreditovaných vzdelávacích inštitútov v jednotlivých krajinách, všetkých certifikovaných kurzov, inštruktorov, praktikov a taktiež študentov WATSU®.

Tvorca tejto vodnej terapie Harold Dull nás žiaľ opustil v roku 2019, no ochranná značka WATSU® sa preniesla na jeho potomkov, ktorí sa zároveň chopili správy celosvetového registra, ktorý je dostupný na stránkach watsu.com.

bottom of page