top of page

Chcem zažiť WATSU®

Pre koho áno a pre koho nie
S kým sa dá zažiť WATSU®
Kam na WATSU®
Galéria

Chcem sa naučiť WATSU®

Postup štúdia
Kurzy
Galéria
Fotografia pod vodou. Terapeutka poskytuje Liquid Flow Essence session žene.  Žena je pod vodou otočená diagonálne dole hlavou, terapeutka ju drží za nohy a za jednu ruku. Žena má zatvorené oči. Terapeutke nie je vidno hlavu, ktorá je nad vodou. Obe sú zobrazené v bubline.

Príbuzné vodné terapie

Ako to už v našom svete býva zvykom, rýchlo po zrode novej prevratnej myšlienky sa podobné myšlienky objavia v rôznych častiach sveta, či už nezávisle od seba, alebo inšpirované jedna druhou.

A tak postupne začali vznikať viaceré modality vodných terapií, pričom každá forma sa zameriava na iné aspekty a iné možnosti, ktoré voda poskytuje. Vo väčšine techník sa na rozdiel od WATSU® pristupuje aj k zanáraniu častí, či celého tela (vrátane hlavy) pod hladinu. Týchto foriem vodných terapií vzniklo od 80-tych rokov veľmi veľa a nemáme priestor ich tu všetky spomenúť, no najvýznamnejšími a najrozšírenejšími spomedzi nich sú najmä nasledovné:

Water Dance

Fotografia pod vodou. Terapeutka poskytuje Water Dance session žene. Žena je ponorená pod vodou. Terapeutka ju drží za ramená a stehná. Terapeutke nie je vidno hlavu, ktorá je nad vodou.

Vodný tanec známy tiež pod názvom Wasser Tanzen – WATA predstavuje techniku, v ktorej je klient (s nasadeným nosným štipcom) postupne vedený pod vodu v trojrozmernom priestore. Hlavným tvorcom vodného tanca je Arjana C. Brunschwiler, ktorá ho vyvíjala a zdokonaľovala paralelne popri technike WATSU®.

waterdance.world/en/wata

Healing Dance

Fotografia pod vodou. Žena prijímajúca Healing Dance session je zanorená pod vodou, je vidno aj jej odraz od hladiny nad ňou. Žena má zatvorené oči a rozpustené vlasy. Na nose má nasadený štipec. Na obrázku je vidno aj ruku terapeuta na jej ramene.

Liečivý tanec je holistická vodná technika vyvinutá v roku 1993 choreografom Alexandrom Georgeom. Pozostáva z jedenástich častí tréningu, pričom osem častí je vedených na hladine a tri aj pod hladinou. Hlavnou myšlienkou techniky je, že pohyb je liek a pri zážitku „prijatého tanca“ sa aktivuje proces hojenia v tele.

www.healingdance.org

Oceanic Bodywork Aqua (OBA®)

Fotografia pod vodou. Terapeut poskytuje Oceanic Bodywork Aqua session žene. Žena je pod vodou, terapeut ju drží za nohy a bedro, žena je otočená diagonálne dole hlavou a ruky má voľne spustené.

Technika Oceanic Bodywork ponúka tri veľmi jemné, ale mimoriadne účinné metódy starostlivosti o telo, jednu na zemi, druhú vo vode a tretiu inšpirovanú vzduchom. Tieto metódy vyvinuli koncom 80-tych rokov Nirvano Martina Schulz a Kaya Femerling. Časť vo vode, Aqua, zahŕňa špecificky naštudované pohyby umožňujúce hladký pohyb celej chrbtice a plynulý tok energie v tele. Časť terapie sa odohráva na povrchu a časť pod hladinou vody.

www.oceanicbodywork.com

bottom of page