top of page

Chcem zažiť WATSU®

Pre koho áno a pre koho nie
S kým sa dá zažiť WATSU®
Kam na WATSU®
Galéria

Chcem sa naučiť WATSU®

Postup štúdia
Kurzy
Galéria
Fotografia študentov kuzu Watsu 2 s inštruktorom Tomaszom Zagórskim s certifikátmi o úspešnom absolvovaní kurzu. Fotografia skupiny v zasadačke zobrazená v bubline.

Postup štúdia

Ak vás WATSU® zaujalo natoľko, že by ste sa ho radi naučili a dopriali aj vašim blízkym, prípadne sa chcete stať Poskytovateľom alebo Praktikom, v texte nižšie nájdete popísaný postup štúdia.

Prvá úroveň WATSU® 1

Kurz WATSU® 1 (50 hodín) zväčša trvá 5 alebo 6 dní, no je možné ho rozdeliť na dve samostatné časti:

WATSU® Basic (16 hodín)

 • Trvá 2 dni.

 • Naučíte sa počas neho základy pohybov vo vode, základné postoje a spôsob držania klienta na hladine, využitie floatov na nohy a najmä základnú zostavu WATSU®.

 • WATSU® Basic zostava poskytuje sekvencie v trvaní cca 20-30min, ktorú budete môcť poskytovať vašim blízkym.


WATSU® Transition Flow (34 hodín)

 • Trvá 3-4 dni.

 • Nutným predpokladom je úspešné absolvovanie WATSU® Basic kurzu.

 • V tomto kurze sa základná zostava rozšíri o ďalšie sekvencie a dôraz je kladený na plynulé prechody medzi jednotlivými sekvenciami v rámci tejto zostavy.

 • WATSU® 1 zostava už postačuje na session v trvaní 50-60min.

 

Účasťou na prvom kurze získavate štatút WATSU® Študent a budete zaradení do celosvetového registra študentov. Po absolvovaní tejto úrovne môžete poskytovať skúšobné sessions, pričom každý klient (v tomto je výstižnejší skôr pojem „tréningové telo“ 😊) musí podpísať informovaný súhlas, že mu terapiu poskytuje študent a sú s tým spojené nejaké riziká. Za tieto skúšobné sessions nie je možné požadovať žiadnu finančnú odplatu, je však možné požadovať uhradenie nákladov, ktoré sú s tým spojené (napr. prenájom bazéna, či náklady na ohrev vody, vstupné do wellness centra, doprava a pod).

Druhá úroveň WATSU® 2

Kurz WATSU® 2 (50 hodín) trvá 5 alebo 6 dní.

 • Nutným predpokladom je úspešné absolvovanie WATSU® 1 kurzu (Basic + Transition Flow)

 • Počas tohto kurzu sa zostava WATSU® 1 rozšíri o ďalšie rozširujúce prvky, variácie naučených pohybov a nové sekvencie. Predstavuje sa koncept práce na energetickej úrovni prevzatý z metódy Shiatsu. Získate nástroje, či možnosti adaptácie zostavy na základe špecifík klienta, ktorého máte v rukách.

 • WATSU® 2 zostava už poskytuje sekvencie a pohyby, ktorých vykonanie presahuje časové možnosti jednej hodinovej session a teda núti adaptovať session na potreby tela vo vašich rukách.

 

Pre ukončenie druhej úrovne je okrem samotného kurzu potrebné absolvovať:

 • Poskytnúť cca 10 skúšobných sessions.

 • Supervíziu, resp. predvedenie majstrovstva (Demonstration of Mastery), t.j. poskytnutie jednej session WATSU® inštruktorovi, ktorý vám poskytne cielenú spätnú väzbu, navrhne možnosti na zlepšenie a odporučí ďalší postup.

 

Ak už máte oprávnenie na prácu s telom na suchu (fyzioterapia, masáže, atď), je možné po absolvovaní druhej úrovne požiadať o štatút WATSU® Poskytovateľ. Ten vás oprávňuje na komerčné poskytovanie WATSU® sessions na presne určenom mieste (v konkrétnom bazéne, či bazénoch) po dobu 2 rokov, počas ktorých si musíte dokončiť vzdelávanie a stať sa WATSU® Praktikom.

Tretia úroveň WATSU® 3

Kurz WATSU® 3 – Free Flow (50hod) trvá 5 alebo 6 dní.

 • Nutným predpokladom je úspešné ukončenie druhej úrovne (WATSU® 2 kurz, poskytnuté skúšobné sessions a Supervízia s inštruktorom).

 • Počas kurzu sa učia pokročilé techniky (sekvencie, otočky) a najmä voľné plynutie – Free Flow, ktoré nepredpisuje žiadnu zostavu ani štruktúru, ale pružne reaguje na aktuálne potreby a požiadavky klienta počas session.

 • WATSU® 3 už neposkytuje žiadnu pevnú zostavu, no rozširuje možnosti jej vedenia na teoreticky neobmedzený čas.

 

Pre ukončenie tretej úrovne je okrem samotného kurzu potrebné absolvovať:

 • Poskytnúť spolu s WATSU® 1 a WATSU® 2 dokopy minimálne 20 skúšobných sessions.

 • Supervíziu, resp. predvedenie odbornosti (Demonstration of Proficiency), t.j. poskytnutie jednej Free Flow session inštruktorovi, opäť so spätnou väzbou a námetmi na zdokonaľovanie a odporúčanie ďalšieho postupu.

 

Pre certifikáciu na úroveň WATSU® Praktik (celosvetové povolenie na komerčné poskytovanie WATSU® sessions a vedenie v registri Praktikov dostupnom na watsu.com) je okrem úspešného ukončenia tretej úrovne potrebné preukázať splnenie nasledovných dodatočných požiadaviek:

 • Ďalších min. 50 hod. štúdia vodných terapií (môže sa jednať o zopakovanie WATSU® 1, 2 alebo 3 kurzu, prípadne o absolvovanie kurzu z inej modality, ako OBA, WATA, Healing Dance a pod).

 • Min. 100 hod. štúdia Anatómie a Fyziológie.

 • Min. 100 hod. štúdia Shiatsu alebo Tantsu.

 • Min. 10 absolvovaných WATSU® sessions u certifikovaného Praktika.

 • Min. 6 hod. kurz profesionálnej terapeutickej etiky (môže byť online).

 • Absolvovaný kurz prvej pomoci.
   

bottom of page