top of page

Chcem zažiť WATSU®

Pre koho áno a pre koho nie
S kým sa dá zažiť WATSU®
Kam na WATSU®
Galéria

Chcem sa naučiť WATSU®

Postup štúdia
Kurzy
Galéria
Fotografia z vtáčej perspektívy. Terapeutka poskytuje Watsu session klientke, pričom ju má otočenú tvárou k sebe, jednu jej nohu má na pleci a rukami jej drží zátylok a lopatku. Obe sú zobrazené v bubline.

S kým sa dá zažiť WATSU®

K dosiahnutiu štatútu WATSU® Praktika vedie dlhá cesta. Počas nej je potrebné veľa trénovať, preto si terapiu môžete dopriať u ľudí s rôznou mierou znalostí a skúseností.

Ak chcete zažiť WATSU®, môžete si vybrať z troch úrovní terapeutov:

Praktik

Ide o terapeuta s ukončeným štúdiom a s certifikáciou pod záštitou Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA), ktorý je oprávnený celosvetovo komerčne poskytovať WATSU® sessions. Ich zoznam je vedený v celosvetovom registri.


Cena za session u Praktika býva zväčša najvyššia vzhľadom na najväčšie vzdelanie a skúsenosti.

Poskytovateľ

Je ním terapeut zamestnaný v zdravotníckom zariadení (nemocnica, kúpele, rehabilitačné zariadenie, spa a pod), ktorý už má certifikáciu a skúsenosti s prácou s telom na suchu (fyzioterapeut, masér a pod) a ktorý už ukončil druhý stupeň WATSU® vzdelávania. Na základe trojstrannej zmluvy uzatvorenej so zamestnávateľom a WABA je oprávnený dočasne (po dobu 2 rokov) komerčne poskytovať sessions v danom zariadení, dovtedy si musí ukončiť vzdelanie a stať sa Praktikom.


Cena býva zväčša nižšia ako u Praktika.

Študent

Každý študent WATSU® potrebuje získať praktické skúsenosti. K študentovi odporúčame ísť na session iba ľuďom bez zdravotných komplikácií. Pred session je potrebné podpísať prehlásenie, že ste si vedomí rizík spojených s prijatím session od študenta.


Študenti nemôžu na session komerčne zarábať, môžu vás však požiadať o preplatenie prípadných nákladov (cestovné náklady, vstup do bazéna a pod).

Vnútorný bazén vhodný na vodné terapie. Zobrazená je hladina vody v bazéne a blízke okolie bazéna - kombinácia drevených prvkov a bielej omietky.

K samotnej cene za WATSU® session je vždy potrebné pripočítať aj náklady na prenájom vhodného bazéna. Hlavné parametre na vhodnosť bazéna sú:

  • Teplota vody v rozmedzí 33 - 35 °C

  • Hĺbka vody v rozmedzí 1,1 – 1,3m

  • Rozmery minimálne 3,5m priemer (kruhový bazén) alebo 3m x 3m (pravouhlý bazén)

  • Tiché prostredie (bez trysiek, bubliniek a iných hlučných vodných atrakcií)
     

Ak viete o nejakom vyhovujúcom bazéne, dajte nám prosím vedieť.
Bazén s týmito parametrami sa nehľadá ľahko.

bottom of page